Hà Nội kiểm tra rà soát toàn bộ dự án nhà ở thương mạiSở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư kiểm tra, rà soát tất cả các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

0 nhận xét: