Trộm cắp, cướp bóc hoành hành khu đô thị cao cấp Hà NộiĐược quảng bá là có chất lượng an ninh vô cùng an toàn nhưng dân cư ở nhiều khu đô thị cao cấp tại Hà Nội đang đối diện với trộm cắp, cướp bóc.

0 nhận xét: